Här utvecklar vi stadsdelen Sävja!

Via den här sidan kan du vara med och påverka Sävja, en av de stadsdelar som kommer att utvecklas i de sydöstra delarna av Uppsala under de kommande 30 åren. Ett hållbart samhälle som tar tillvara på platsens natur och historia ska växa fram bland befintliga bostadsområden. För att utformningen ska bli så bra som möjligt bjuds du och andra närboende in att delta i en samskapande process tillsammans med kommunen och de bostadsutvecklare som utsetts till ankarbyggare.

På den här webbplatsen kan du följa samverkansprocessen, läsa mer om syftet med de olika stegen och följa var i processen vi befinner oss.

Närboende är med och påverkar utformningen
Uppsala kommun har utsett K2A och Bonava till ankarbyggare för den första etappen i utbyggnaden av Sävja. Ankarbyggarna ska tillsammans med Uppsala kommun och närboende arbeta fram hur stadsdelen ska utformas.

Boende, grannar, lokalt näringsliv, kultur- och idrottsföreningar och andra har olika perspektiv utifrån en omfattande kunskap om områdets befintliga kvaliteter och möjligheter. Syftet med en utökad medborgarsamverkan är att fånga upp dessa perspektiv innan detaljplaneprocessen påbörjas. Lyssna först och rita sen helt enkelt!

Läs mer om oss: K2A, Uppsala kommun och Bonava

  Anmäl dig till Medborgarforum 3

AKTUELLA DATUM

24 november
Resultatet från Medborgarforum 2 samt Visionsworkshop 1 publicerades.

4 december
Medborgarforum 3 genomförs i seminarieform.

 

Vad är en ankarbyggare?

Ankarbyggare är de byggaktörer som finns med från start i ett projekt och kan ge kommunen mer förståelse för marknadsperspektivet i ett omfattande projekt som till exempel Stadsdelsnod Sävja. Genom samarbete mellan kommun, ankarbyggare och medborgare ges mer förståelse för vilka stadsdelens blivande invånare kan förväntas vara och vad de efterfrågar i sin närmiljö, men också för hur ekonomi och genomförandekraft säkra så att byggprocesserna går som det är tänkt och håller sig inom utsatt tid.

De ankarbyggare som samarbetar med Uppsala kommun i stadsutvecklingen i Sävja utmärker sig genom att mycket medvetet arbeta med ekologisk och social hållbarhet, samt att de tidigare har genomfört lyckade stadsdelar där medborgarna involverats tidigt i stadsbyggnadsprocessen på ett sätt som gett ett bra utfall.

Vill du veta mer?

Denna informationssida, som är navet i projektets kommunikation, kommer med tiden att fyllas med mer information. Genom att besöka oss regelbundet håller du dig uppdaterad om vad som hänt och vad som är på gång.

Kungsängslilja

Hör av dig!

Uppsala är en stad som växer och kommer att fortsatta göra det framöver. Utvecklingen behöver möta framtiden på ett ekologiskt och socialt hållbart vis, med avstamp i stadens unika historiska förutsättningar. Helt enkelt mer av det Uppsala vi älskar!
Vill du veta mer eller få kontakt med oss, använd gärna vårt kontaktformulär genom att klicka här!